Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Zamówienia publiczne i pozyskiwanie funduszy strukturalnych
Adres ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
Kontakt
Telefon
(0 - 33) 499-00-77 wew. 307
Fax
(0 - 33) 499-00-77 wew. 420
Zadania 1. W zakresie zamówień publicznych:
a) opracowywanie planu przeprowadzenia zamówień publicznych w oparciu o propozycje otrzymane z poszczególnych komórek organizacyjnych, sporządzone zgodnie ze Słownikiem Zamówień Publicznych;
b) opiniowanie wniosku o rozpoczęcie postępowania;
c) opracowywanie ogłoszenia o przetargu;
d) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
e) przeprowadzanie przetargu wraz z wyborem wykonawcy;
f) przygotowywanie umowy o zamówienie publiczne;
g) sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych;
h) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych;
i) monitorowanie przebiegu zamówień publicznych;
j) gromadzenie informacji o charakterze planistycznym, sprawozdawczym - dotyczących realizacji zamówień publicznych;
k) prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji w okresie planowania i przygotowania postępowań.

2. W zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych:
a) pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych - szczególnie unijnych;
b) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w celu pozyskania środków na zadania infrastrukturalne gminy;
c) opracowywanie projektów i wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozabudżetowych;
d) nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania w gminie;
e) badanie strategii rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do Strategii Rozwoju Gminy;
f) współpraca z referatem finansowym w związku z rozliczaniem środków pozyskanych z funduszy pozabudżetowych;  
Osoby inspektor - mgr inż. Katarzyna Przybyła
inspektor - mgr Teresa Łaciak
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2008-09-17 08:26:01
Data utworzenia 2006-02-24
Data udostępnienia 2006-02-24 11:02:04
Osoba odpowiedzialna Grażyna Zając
Udostępnił Oksana Kowalczuk