Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wójt Gminy
    
Mieczysław Rączka
Kontakt
Fax
(0 - 33) 499-00-77 wew. 420
Telefon
(0 - 33) 499-00-77 wew. 409
Dyżury
Wtorek
09.30 - 15.30 (przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków)
 
 
Kompetencje 1. reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych,
8. ogólny nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu zadań oraz czynności kancelaryjnych Urzędu,
9. upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
11. Wójt jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy,
13. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje alarm przeciwpowodziowy,
14. Wójt jest szefem Obrony Cywilnej Gminy.
Opis Krótki opis osoby
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2011-05-30 16:50:42
Data utworzenia 2007-01-23
Data udostępnienia 2003-08-01 14:31:36
Osoba odpowiedzialna Mieczysław Rączka - Wójt Gminy
Udostępnił Oksana Kowalczuk