Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Finansowy

Adres
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
Kontakt
Telefon
(0 - 33) 499-00-77 wew. według osób
Fax
(0 - 33) 499-00-77 wew. 420
Zadania
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
2) realizacja dochodów Gminy,
3) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
4) prowadzenie obsługi kasowej i finansowo - księgowej,
5) zakup i sprzedaż znaków skarbowych i weksli,
6) naliczanie wysokości podatków i opłat lokalnych, i prowadzenie kontroli w tym zakresie, na podstawie obowiązujących przepisów i uchwał Rady Gminy,
7) prowadzenie spraw funduszy celowych,
8) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
10) wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw,
11) prowadzenie księgi inwentarzowej mienia Gminy,
12) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
13) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
14) prowadzenie zapisu kart podatkowych,
15) prowadzenie zbiorczego rejestru wpłat podatkowych,
16) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
17) rozliczanie inkasa,
18) sporządzanie list płatniczych oraz właściwe prowadzenie dokumentacji płacowej,
19) prowadzenie kart wynagrodzeń,
20) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów dla każdej wsi oddzielnie, kwartalne ich podliczanie i uzgadnianie ze stanowiskiem księgowości podatkowej,
21) załatwianie odwołań, podań i wniosków z zakresu podatków i opłat,
22) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
23) bieżące prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz depozytów,
24) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
25) rozliczanie inwentaryzacji,
26) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
27) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
28) terminowe i zgodne z zasadami księgowości prowadzenie urządzeń syntetycznych księgowości wydatków i dochodów budżetowych oraz organu finansowego,
29) zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
30) przygotowanie wymiaru i poboru zobowiązań finansowych oraz podatków i opłat w czasie wojny.
Osoby
Skarbnik Gminy - mgr Alicja Świszcz - wew. 401
inspektor - Renata Dryjak - księgowość budżetowa, wew. 422
inspektor  - Urszula Pach - księgowość budżetowa, wew. 412
inspektor - Barbara Sapeta - księgowość budżetowa, wew. 412
inspektor - mgr Dorota Damek - księgowość podatkowa, wew. 312
inspektor - mgr Gabriela Stana - księgowość podatkowa, wew. 312
inspektor - Małgorzata Legut - księgowość podatkowa, wew. 311
inspektor - mgr inż Aleksandra Kastelik - księgowość, wew. 311
kasjer-księgowy - Teresa Machner - kasa, wew. 405
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 23 kwietnia 2009
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 4921001 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony