Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Inne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Program Ochrony Środowiska Gminy Wilkowice
"Plan Gospodarki Odpadami" dla Gminy Wilkowice na lata 2004 do 2015
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilkowice
Program współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wilkowice
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach za 2004 rok
Plan Pracy Rady Gminy Wilkowice na 2005 r
Sprawozdanie finansowe za rok 2004 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 r
Plan pracy Komisji ds. Oświaty i Kultury na II półrocze 2005 r
Plan pracy Komisji ds. Socjalno - Społecznych i Ochrony Środowiska na II półrocze 2005 r
Plan pracy Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych na II półrocze 2005 r
Plan pracy Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji Gminy na II półrocze 2005 r
Sprawozdanie Wójta Gminy Wilkowice z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych za IV kwartał 2004 r.
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za I kwartał 2005 r.
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za II kwartał 2005 r.
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za 2004 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5017840 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony