Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały 2005 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-12-30 Symbol:  XLV/336/2005
Uchwała Nr XLV/336/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/315/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Bystrej Śląskiej nieruchomości oznaczonej pgr 41/7 o powierzchni 0,4807 ha, pgr 40/31 o powierzchni 0,1798 ha objętej KW 76828, pgr 40/28 o powierzchni 0,4710 obj. KW 43597, położonej w Bystrej Śl. przy ul. Cmentarnej
2005-12-30 Symbol:  XLV/335/2005
Uchwała Nr XLV/335/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wilkowice obejmującego tereny w części środkowej Gminy pomiędzy ul. Szczyrbowską w Bystrej i Mesznej i ul. Żywiecką oraz torami PKP
2005-12-30 Symbol:  XLV/334/2005
Uchwała Nr XLV/334/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2005-12-30 Symbol:  XLV/333/2005
Uchwała Nr XLV/333/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zamian w budżecie Gminy Wilkowice w 2005 roku
2005-12-30 Symbol:  XLV/332/2005
Uchwała Nr XLV/332/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej na 2006 rok
2005-12-30 Symbol:  XLV/331/2005
Uchwała Nr XLV/331/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających za stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice
2005-11-30 Symbol:  XLIV/330/2005
Uchwała Nr XLIV/330/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
2005-11-30 Symbol:  XLIV/329/2005
Uchwała Nr XLIV/329/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Wilkowice obejmującego tereny od ul. Żywieckiej i torów kolejowych PKP (od przejazdu kolejowego w kierunku Żywca) w kierunku wschodnim do granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
2005-11-30 Symbol:  XLIV/328/2005
Uchwała Nr XLIV/328/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2005-11-30 Symbol:  XLIV/327/2005
Uchwała Nr XLIV/327/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice w 2005 roku
2005-11-30 Symbol:  XLIV/326/2005
Uchwała Nr XLIV/326/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005
2005-11-30 Symbol:  XLIV/325/2005
Uchwała Nr XLIV/325/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w limitach wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
2005-11-30 Symbol:  XLIV/324/2005
Uchwała Nr XLIV/324/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLIII/306/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
2005-11-30 Symbol:  XLIV/323/2005
Uchwała Nr XLIV/323/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: wysokości opłaty stałej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice
2005-11-30 Symbol:  XLIV/322/2005
Uchwała Nr XLIV/322/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej w gminie Wilkowice na rok 2006

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5117466 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony