Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały 2007 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-07-31 Symbol:  IX/86/2007
Uchwała Nr IX/86/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w limitach wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
2007-07-31 Symbol:  IX/85/2007
Uchwała Nr IX/85/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.
2007-07-31 Symbol:  IX/84/2007
Uchwała Nr IX/84/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: rozwiązania Związku Międzygminnego "Wspólnota Gmin Ziemi Bielskiej"
2007-07-31 Symbol:  IX/83/2007
Uchwała Nr IX/83/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2007-07-31 Symbol:  IX/82/2007
Uchwała Nr IX/82/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
2007-07-31 Symbol:  IX/81/2007
Uchwała Nr IX/81/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
2007-07-31 Symbol:  IX/80/2007
Uchwała Nr IX/80/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice w 2007 roku.
2007-07-31 Symbol:  IX/79/2007
Uchwała Nr IX/79/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Janusza Mikołajczyk z dnia 01 lipca 2007 roku zarejestrowanej pod numerem SAOg 0561/1/2007 na działalność Wójta Gminy Wilkowice.
2007-07-31 Symbol:  IX/78/2007
Uchwała Nr IX/78/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
2007-07-31 Symbol:  IX/77/2007
Uchwała Nr IX/77/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania stypendiów i nagród sportowych.
2007-07-31 Symbol:  IX/76/2007
Uchwała Nr IX/76/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr VIII/68/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr LIV/413/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów i nagród.
2007-07-31 Symbol:  IX/75/2007
Uchwała Nr IX/75/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/51/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
2007-07-31 Symbol:  IX/74/2007
Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr IV/28/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice.
2007-07-31 Symbol:  IX/73/2007
Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic gminy.
2007-07-31 Symbol:  IX/72/2007
Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2007 roku.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5026502 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony