Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały 2007 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-03-26 Symbol:  V/41/2007
Uchwała Nr V/41/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu.
2007-03-26 Symbol:  V/40/2007
Uchwała Nr V/40/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach.
2007-03-26 Symbol:  V/39/2007
Uchwała Nr V/39/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: podtrzymania stanowiska przyjętego uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Czader, z dnia 11 grudnia 2006 r., zarejestrowanej pod numerem SAOg 0561/8/2007, na działalność byłego Wójta Gminy Wilkowice.
2007-02-20 Symbol:  IV/38/2007
Uchwała Nr IV/38/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: przebiegu drogi ekspresowej przez teren Gminy Wilkowice.
2007-02-20 Symbol:  IV/37/2007
Uchwała Nr IV/37/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: wydania opinii w sprawie przekształcenia Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, polegającego na likwidacji Poradni Diabetologicznej funkcjonującej w jego strukturach.
2007-02-20 Symbol:  IV/36/2007
Uchwała Nr IV/36/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2007.
2007-02-20 Symbol:  IV/35/2007
Uchwała Nr IV/35/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy.
2007-02-20 Symbol:  IV/34/2007
Uchwała Nr IV/34/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Wilkowice.
2007-02-20 Symbol:  IV/33/2007
Uchwała Nr IV/33/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
2007-02-20 Symbol:  IV/32/2007
Uchwała Nr IV/32/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
2007-02-20 Symbol:  IV/31/2007
Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 r.
2007-02-20 Symbol:  IV/30/2007
Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r.w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Czader z dnia 11 grudnia 2006 r. zarejestrowanej pod numerem SAOg 0561/8/2007 na działalność byłego Wójta Gminy Wilkowice .
2007-02-20 Symbol:  IV/29/2007
Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice za rok 2007.
2007-02-20 Symbol:  IV/28/2007
Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających za stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice
2007-02-20 Symbol:  IV/27/2007
Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia stawek wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach

Strony Przejdź do poprzednich stron « Przejdź do strony nr 7 Przejdź do strony nr 8 9 Przejdź do strony nr 10
Licznik odwiedzin: 5023240 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony