Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Gospodarka gruntami, lokalami, ochrona środowiska i ewidencja działalności gospo Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - mienie gminne
Nabycie (wykup) nieruchomości na rzecz Gminy Wilkowice
Przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste mienia gminnego w drodze bezprzetargowej - na uzupełnienie
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Przyjmowanie wniosków o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest władający nieruchomością
Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Licznik odwiedzin: 5017954 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony