Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały 2010 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-11-09 Symbol:  XLVII/482/2010
Uchwała Nr XLVII/482/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/481/2010
Uchwała Nr XLVII/481/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/480/2010
Uchwała Nr XLVII/480/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/479/2010
Uchwała Nr XLVII/479/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu o nazwie " Podnosimy kwalifikacje w Wilkowicach!" (nr WND - POKL.06.03.00-24-110/10) w ramach Priorytetu VI, działanie 6.3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/478/2010
Uchwała Nr XLVII/478/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu o nazwie " Po rynku pracy poruszaj się z prawkiem kategorii C i E!" (nr WND - POKL.06.03.00-24-115/10) w ramach Priorytetu VI, działanie 6.3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/477/2010
Uchwała Nr XLVII/477/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/476/2010
Uchwała Nr XLVII/476/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru oraz określenia wysokości za inkaso na 2011r.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/475/2010
Uchwała Nr XLVII/475/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: opłaty miejscowej na 2011 rok.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/474/2010
Uchwała Nr XLVII/474/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2011.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/473/2010
Uchwała Nr XLVII/473/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/472/2010
Uchwała Nr XLVII/472/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2011.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/471/2010
Uchwała Nr XLVII/471/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilkowice.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/470/2010
Uchwała Nr XLVII/470/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/469/2010
Uchwała Nr XLVII/469/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.
2010-11-09 Symbol:  XLVII/468/2010
Uchwała Nr XLVII/468/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 4920955 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony