Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Objaśnienie skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznych
§ paragraf
art. artykuł
BIP Biuletyn Informacji Publicznych
ds. do spraw
Dz.U. Dziennik Ustaw
GBP Gminna Biblioteka Publiczna
GKRPA Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KW Księga Wieczysta
nr numer
pgr parcela
pkt punkt
pok. pokój
poz. pozycja
Ref. Referat
RG Rada Gminy
SGZOZ Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SST Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
tj. to jest
UG Urząd Gminy
USC Urząd Stanu Cywilnego
ust. ustęp
w/w wyżej wymieniony
wew. wewnętrzny
z późn. zm. z późniejszymi zmianami
zał. załącznik
Z-ca Zastępca
zł. złotych
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany
Data utworzenia 2003-07-22
Data udostępnienia 2006-06-19
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Przybyła
Udostępnił Beata Byrdy