Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Adres ul. Wyzwolenia 25

43-365 Wilkowice
Kontakt
Telefon
(0-33) 499-00-77 wew. 304
Fax
(0-33) 499-00-77 wew. 420
Zadania 1) odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
2) zapewnia ochronę informacji niejawnych,
3) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
4) zapewnia ochronę fizyczną jednostki organizacyjnej,
5) kontrola ochrony informacji  niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
6) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
7) opracowuje plany ochrony jednostki organizacyjnej i nadzoruje jego realizację,
8) przeprowadza szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
9) wydaje zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
10) współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
11) informuje na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa,
12) opracowuje plan postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
13) wyjaśnia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji  niejawnych - zawiadamiając kierownika jednostki organizacyjnej i właściwą służbę ochrony państwa,
14) opracowuje szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową - oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" - uzyskując ich zatwierdzenie przez kierownika jednostki organizacyjnej,
15) przeprowadza postępowanie sprawdzające - ZWYKŁE - na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do pracowników jednostki zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji  niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
16) wydaje poświadczenie bezpieczeństwa - upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową - przekazuje je osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym kierownika jednostki organizacyjnej,
17) odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
18) zawiadamia na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
19) przechowuje akta zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicą służbową,
20) prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiążę się dostęp do informacji niejawnych,
21) prowadzi ewidencje osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne",
22) wnioskuje wyznaczenie pracownika kancelarii tajnej,
23) uczestniczy przy przekazywaniu obowiązków pracownika kancelarii tajnej,
24) przechowuje drugie egzemplarze protokołu przekazania kancelarii tajnej,
25) wyznacza pracownika przejmującego kancelarię tajną - w przypadku czasowej nieobecności pracownika prowadzącego kancelarię.
Osoba inspektor - Małgorzata Bysko
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2009-04-23 09:32:17
Data utworzenia 2006-02-24
Data udostępnienia 2006-02-24 11:02:04
Osoba odpowiedzialna Grażyna Zając
Udostępnił Oksana Kowalczuk