Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Obronność, obrona cywilna i przeciwpożarowa

Adres
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
 
Kontakt
Telefon
(0-33) 499-00-77 wew. 304
Fax
(0-33) 499-00-77 wew. 420
Zadania
1) W zakresie obrony cywilnej.
a) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej gminy na wypadek "P" oraz "W",
b) prowadzenie i aktualizacja obsady osobowej terenowej formacji OC,
c) nadzór merytoryczny oraz pomoc w opracowaniu planów OC w zakładach pracy oraz szkołach,
d) współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w zakresie opracowania planów OC, tworzenia formacji, restrukturyzacji formacji w Urzędzie  oraz podmiotach gospodarczych,
e) organizowanie szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony, a także szkoleń formacji OC,  
f) nadzór i planowanie rozbudowy i modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania oraz okresowe sprawdzanie jego stanu technicznego,
g) udział w organizowanych ćwiczeniach i szkoleniach, opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
h) udział w przygotowywaniu i zapewnieniu działania systemu wykrywania i alarmowania,  w tym wczesnego ostrzegania w czasie pokoju,
i) opracowanie i aktualizacja dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
j) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w planowaniu i zabezpieczeniu w indywidualne środki ochrony przed skażeniami ludności oraz formacji obrony cywilnej własnej i zakładów pracy,
k) zabezpieczenie istniejących formacji w sprzęt techniczno - wojskowy oraz środki z gospodarki narodowej,
l) opracowanie planów ewakuacji (przyjęcia ludności) na wypadek zagrożenia czasu "P" i "W" oraz współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w tym zakresie,
m) współdziałanie w opracowaniu planów działania na wypadek "W" i katastrof w zakresie: funkcjonowania handlu, zapasów żywności, możliwości wprowadzenia reglamentacji, ustalenia punktów zbiorowego żywienia, zastępczych miejsc szpitalnych, zastępczych domów pomocy społecznej, zabezpieczenia dodatkowych pomieszczeń na potrzeby oświaty,
n) prowadzenia ewidencji i dokumentacji urządzeń specjalnych istniejących, okresowa ich kontrola, zapewnienie ich  sprawności,
o) wykonywanie dokumentacji operacyjnej do udziału w akcjach ratunkowych czasu "P" i "W"
p) prowadzenie magazynu sprzętu OC jednostki własnej, ewidencja posiadanego sprzętu, konserwacja,
q) nadzór nad sprzętem OC znajdującym się w magazynie,
r) prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości.

2) W zakresie spraw obronnych:
a) w zakresie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju, w tym:
 dokonywanie sprawdzenia realności zadania,
 przygotowywanie dokumentacji do realizacji świadczenia,
 realizacja świadczeń na terenie gminy,
b) opracowywanie i aktualizacja dokumentów planu przygotowań obiektu Urzędu na czas zagrożenia i wojny,
c) opracowywanie planu ukrycia pracowników Urzędu i petentów w budynku Urzędu,
d) opracowywanie planu zaciemnienia i wygaszania Urzędu oraz naliczania  potrzeb w tym celu,
e) zabezpieczenie wykorzystania urządzeń i środków łączności radiowo- telefonicznej,
f) ustalanie i opracowywanie sposobu zabezpieczenia akt i dokumentacji podlegających szczególnej ochronie,
g) zabezpieczenie stanowisk pracy w zastępcze źródła oświetlenia,
h) przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji w czasie "W",
i) organizacja i aktualizacja stałych dyżurów oraz wprowadzanie ich na  polecenie Wójta.

3) Przygotowywanie i przeprowadzanie prac związanych z rejestracją przedpoborowych;

4) Przygotowywanie i przeprowadzanie prac związanych z poborem.
Osoba
inspektor - Małgorzata Bysko
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 13 czerwca 2008
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 4920987 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony