Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Gospodarka gruntami, lokalami, ochrona środowiska i ewidencja działalności gospodarczej

Adres
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
Kontakt
Telefon
(0 - 33) 499-00-77 wew. 313
Fax
(0 - 33) 499-00-77 wew. 420
Zadania
1) gospodarowanie gruntami komunalnymi, w tym:
a) ich zbywanie,
b) oddawanie w użytkowanie wieczyste,
c) dzierżawę,
d) najem,
e) użyczenie,
f) przekazywanie w trwały zarząd oraz przekazywanie ich na cele szczególne,
g) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
h) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
i) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
j) komunalizacja gruntów,
k) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
l) tworzenie zasobów gruntów i gospodarowanie nimi - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
m) prowadzenie spraw dotyczących nasiennictwa i ochrony zwierząt,

2) prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew,
b) udział w rozprawach wodno - prawnych,
3) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
4) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
5) wydawanie decyzji środowiskowych;
Osoby
inspektor - Zofia Żur
inspektor - mgr Krystyna Skowrońska
inspektor - mgr Dorota Ciesielska
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 23 kwietnia 2009
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 4920958 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony