Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały 2007 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-04-23 Symbol:  VI/56/2007
Uchwała Nr VI/56/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: utworzenia Związku Międzygminnego powiatu Bielskiego.
2007-04-23 Symbol:  VI/55/2007
Uchwała Nr VI/55/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w limitach wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
2007-04-23 Symbol:  VI/54/2007
Uchwała Nr VI/54/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice w 2007 r.
2007-04-23 Symbol:  VI/53/2007
Uchwała Nr VI/53/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonych w Wilkowicach.
2007-04-23 Symbol:  VI/52/2007
Uchwała Nr VI/52/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mesznej.
2007-04-23 Symbol:  VI/51/2007
Uchwała Nr VI/51/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
2007-04-23 Symbol:  VI/50/2007
Uchwała Nr VI/50/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006.
2007-04-04 Symbol:  V/49/2007
Uchwała Nr V/49/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice.
2007-04-04 Symbol:  V/48/2007
Uchwała Nr V/48/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Alojzego Sikory w Mesznej z Przedszkolem Publicznym w Mesznej i utworzeniu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mesznej.
2007-04-04 Symbol:  V/47/2007
Uchwała Nr V/47/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych kredytów na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych.
2007-04-04 Symbol:  V/46/2007
Uchwała Nr V/46/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w limitach wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
2007-03-26 Symbol:  V/45/2007
Uchwała Nr V/45/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
2007-03-26 Symbol:  V/44/2007
Uchwała Nr V/44/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice w 2007 r.
2007-03-26 Symbol:  V/43/2007
Uchwała Nr V/43/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty wpisowej zgłoszenia dotyczącego zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2007-03-26 Symbol:  V/42/2007
Uchwała Nr V/42/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako pgr 548/5, pgr 548/6, pgr 673, pgr 674/1, pgr 674/2, pgr 677/1, pgr 677/2 położonej w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej.

Strony Przejdź do poprzednich stron « Przejdź do strony nr 7 8 Przejdź do strony nr 9 Przejdź do strony nr 10
Licznik odwiedzin: 5026331 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony