Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały 2009 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-10-29 Symbol:  XXXV/364/2009
Uchwała Nr XXXV/364/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/315/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na cześciowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Wilkowice.
2009-10-29 Symbol:  XXXV/363/2009
Uchwała Nr XXXV/363/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.
2009-10-29 Symbol:  XXXV/362/2009
Uchwała Nr XXXV/362/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2009 rok.
2009-10-29 Symbol:  XXXV/361/2009
Uchwała Nr XXXV/361/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: wpółdziałania z Gminą Czernichów w celu przygotowania i realizacji projektu pn: 'Budowa tras do narciarstwa biegowegopartiach szczytowych Magurki Wilkowickiej" w ramach projektu kluczowego "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
2009-10-29 Symbol:  XXXV/359/2009
Uchwała Nr XXXV/359/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz określenia wysokości za inkaso na 2010 r.
2009-10-29 Symbol:  XXXV/358/2009
Uchwała Nr XXXV/358/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: opłaty miejscowej na 2010 rok
2009-10-29 Symbol:  XXXV/357/2009
Uchwała Nr XXXV/356/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: okreslenie wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2010.
2009-10-29 Symbol:  XXXV/356/2009
Uchwała Nr XXXV/356/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: podatku od srodków transportowych na rok 2010.
2009-10-29 Symbol:  XXXV/355/2009
Uchwała Nr XXXV/355/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2010.
2009-10-29 Symbol:  XXXV/354/2009
Uchwała Nr XXXV/354/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zmiany uchwału nr xiX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzina zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gmine Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2009-10-29 Symbol:  XXXV/353/2009
Uchwała Nr XXXV/353/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009 r. - regulaminu określającego wysokośći szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługe lat oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych swiadczeń wynikajacych ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmine Wilkowice.
2009-09-23 Symbol:  XXXIV/352/2009
Uchwała Nr XXXIV/352/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/222/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice.
2009-09-23 Symbol:  XXXIV/351/2009
Uchwała Nr XXXIV/351/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 września 2009 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2009-09-23 Symbol:  XXXIV/350/2009
Uchwała Nr XXXIV/350/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy Wilkowice.
2009-09-23 Symbol:  XXXIV/349/2009
Uchwała Nr XXXIV/349/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4920860 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony